top of page

Biliyor musunuz?

Araştırmalar göstermektedir ki, köpeklerle iletişim çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerini olumlu etkiler.

Köpeklerle sağlıklı iletişim kurabilmek için çeşitli resim, film ve aktivitelerle çocukların daha güvenli bir şekilde etkileşim içinde olmaları için çalışıyor, beraber ortak geleceğimizi yaratıyoruz.

Birlikte

çözüm üretiyoruz

Köpeklerin beden dili nasıldır?

İnsanlarda da oldukça önemli olan beden dili, köpekleri anlamamızda en önemli rehberimizdir. Köpeklerin duruş ve hareketleri bize çok şey anlatır.

Ailede alınan eğitim ve kültür insan hayatında belirleyici rol oynar. Bu nedenle çevreyle iletişimin temellerinin atıldığı aileler bizim için çok önemlidir.

Ailelerin görevi

nedir?

Ben de istiyorum!

Bizimle yüz yüze buluşma şansı olmayan herkes anlatımlı görsellerimizden faydalanabilir.

(Çoğaltmak izne tâbidir.)

Köpek Dili Öğreniyoruz!

Çocuğunuz köpeklerle doğru iletişim kuruyor mu?

Test etmek için tıklayınız.

bottom of page