top of page

Türkiye’de köpekle yaşam kültürünün gelişmesini, yaygınlaşmasını ve yazılı/yazısız kurallar ışığında sağlıklı ve huzurlu bir ortak yaşama dönüşmesini istiyoruz.

Köpekle yaşayan kişiler nedeniyle yaşanan sorunların çözümüne destek olmak ve uygulamalara katkıda bulunmak istiyoruz.

Çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar yaparak, köpekle yaşama kültürü benimsemiş nesiller yaratmak istiyoruz.

Çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmak, kimsesiz hayvan nüfusunu kontrol altına almak için çalışmalar yapmak ve vâr olan çalışmaları desteklemek istiyoruz.

Sağladığımız eğitim, aktivite ve faaliyetlerle insan kaynaklı hata/bilinçsizlik sebebiyle olan yaralanma ve kazaları azaltmak istiyoruz.

Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak, köpekler ve insanların bir arada uyum içinde yaşamasına katkıda bulunmak ve herkesin faydalanabileceği şekilde bilgi, deneyim ve aktivite paylaşmak istiyoruz.

Köpekle yaşayan kişilerin sorumluluklarını ve yasal yükümlülüklerini hatırlatmak, hem insanların hem hayvanların yaşam refahına katkıda bulunmak istiyoruz.

bottom of page